Country: Turkey
Organization: Syrian Forum
Closing date: 31 Mar 2022

Alttaki türkçe ___**

Job Title: Finance Officer

Department: Finance Department

Report to: Financial Manager

Location: Istanbul

Job Purpose

Supporting the finance department by completing routine clerical and accounting tasks. Maintaining reports, fixed asset records, and completing basic bookkeeping and accounting duties.

Key Responsibilities

Review entries to the ledgers to assure accuracy and compliance with the Turkish Laws and regulations,
Use bookkeeping systems to keep, maintain and balance financial records,
Maintain all files and related accounts with proper documentation and records of all transactions,
Prepare reports such as bank reconciliation, accounting, statistical, and financial,
Assist the Finance coordinator in the financial audits,
Monitor ongoing levels of expenditure against budget, and provide timely advice of potential over or under-spending,
Liaise with Senior Legal Compliance Officer to ensure all finances are complying with the Turkish laws,
Stay up to date with developments of legal practices and recommends new or revised policies and procedures,
Follow-up budget in accordance with the outputs of the project in coordination with the Finance Coordinator,
Track employees’ advances and loans on monthly basis,
Prepare other accounting, statistical, and financial reports,
Prepare and maintain records and backed up database, and filing documents,
Respect and apply all the PSEA principles, and show high commitment to report any SEA action

Note: the above-mentioned vital responsibilities/accountabilities are illustrative ones. Depending on the department organizational chart, another future responsibility/accountability may be assigned to the job.

Qualification (Education/Work Experience)

1. Essential:

Bachelor’s degree in Accounting, Finance, Business Administration, or related field
Two years of experience in the Finance/Accounting field
Good level in Al-Ameen Accounting System
Advanced level in Turkish and Arabic
Familiar with NGO’s financial law in Turkey

2. Desirable:

Master’s degree in Accounting, Finance, Business Administration, or related field
Three years of experience in the Finance/Accounting field
Advanced level in Al-Ameen Accounting System
Knowledge of NGO’s financial law in Turkey
Advanced level in Turkish, English, and Arabic

Core & Technical Competencies

1. Core Competencies:

Communication
Teamwork
Planning and Organizing
Accountability
Creativity
Stakeholders Orientation
Commitment to Continuous Learning
Technological Awareness

2. Supervisor/Managerial Competencies:

Leadership
Building Trust
Vision
Managing Performance
Empowering Others
Judgment/Decision-making.

3. Technical Competencies:

Proven financial analysis/planning skills
MS Office (Outlook, Excel, Word)
Financial reporting and budgeting
Al-Ameen Accounting Software
Financial Statement
Controlling & Monitoring

İş Başlığı: Finans Sorumlusu

Departman: Finans Departmanı

Sorumlu olacağı kişi: Finans Müdürü

Görev Tanımı

Büro ve muhasebe görevlerini tamamlayarak finans departmanına destek olmak. Rapor hazırlamak, sabit varlık kayıtlarını tutmak ve temel defter tutma ve muhasebe görevlerini tamamlamak.

Temel Sorumluluklar

Türk Kanun ve yönetmeliklerine tam uyum sağlanması için defter girdilerini gözden geçirmek,

Mali kayıtları tutmak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve dengede tutmak için defter tutma sistemlerini kullanmak,

Tüm dosya ve ilgili hesapları, uygun belgeler ve tüm işlem kayıtlarıyla birlikte muhafaza etmek,

Banka anlaşması, muhasebe, istatistik, finansal, vb. raporlar hazırlamak,

Mali denetimlerde Finans Koordinatörüne yardımcı olmak,

Bütçede devam eden harcama düzeylerini izlemek ve olabilecek fazla veya eksik harcama konusunda zamanında tavsiye ve uyarıda bulunmak,

Tüm finansmanın Türk yasalarına uygun olduğunu teyit etmek için Kıdemli Yasal Uyum Görevlisi ile irtibat kurmak,

Yasal uygulamalardaki gelişmeleri takip etmek ve yeni ve/veya revize edilmiş politikalar ve prosedürler önermek,

Finans Koordinatörü ile koordineli bir şekilde proje çıktılarına uygun olarak bütçe takibi yapmak,

Çalışanların avans ve kredilerini aylık olarak takip etmek,

Diğer muhasebe, istatistik ve mali raporları hazırlamak,

Kayıtları, yedeklenmiş veritabanını ve dosyalama belgelerini hazırlamak ve sürdürülebilirliğini sağlamak ,

Tüm PSEA ilkelerine (Cinsel Taciz ve Suiistimale Karşı Koruma) saygılı olma, hayata geçirme ve herhangi bir SEA (Cinsel Taciz ve Suiistimal) eylemini bildirme konusunda kararlılık.

Not: Yukarıda belirtilen tüm temel sorumluluklar/mesuliyetler açıklayıcı niteliktedir. Departmanın organizasyon şemasına bağlı olarak bu göreve, gelecekte başka sorumluluklar verilebilir.**

Aranan Nitelikler (Eğitim/İş Deneyimi)

1. Temel Nitelikler:

Muhasebe, Finans, İşletme veya ilgili alanlarda lisans derecesi,

Finans/Muhasebe alanında iki yıllık deneyim,

Al-Ameen Muhasebe programı iyi derecede bilen,

İleri düzeyde Türkçe ve Arapça bilen,

Türkiye’deki STK’ların mali hukukuna hakim.

2. Tercihen:

Muhasebe, Finans, İşletme veya ilgili alanlarda yüksek lisans derecesi,

Finans/Muhasebe alanında üç yıllık deneyim,

Al-Ameen Muhasebe programı ileri seviye,

İleri seviye Türkçe, İngilizce ve Arapça.

Temel ve Teknik Beceriler

1. Temel Beceriler:

İletişim becerileri

Ekip çalışması

Planlama ve organizasyon

Sorumluluk bilinci

Yaratıcılık

Paydaşlarla uyumluluk

Sürekli olarak Öğrenmeye açık olmak

Teknolojik Alanda Farkındalık.

2. Denetim/Yönetim Becerileri:

Liderlik

Güven Oluşturma

Vizyon

Yönetim performansı

Başkalarına bilgi tecrübe aktarımı

Muhakeme/Karar verme.

3. Teknik Becereleri:

Finansal analiz/planlama becerileri

Bilgisayar yetenekleri (Microsoft Word, Excel, Outlook)

Finansal raporlama ve bütçeleme

Al-Ameen muhasebe programı bilen

Finansal tablo oluştuabilmek

Kontrol ve İzleme

How to apply:

To apply for this vacancy, please fill out the form below:

Finance Officer

Only shortlisted candidates will be contacted.

Bu boş pozisyona başvurmak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz: Finans Sorumlusu

Finans Sorumlusu

Sadece kısa listeye kalan adaylarla iletişime geçilecektir.

Categories: NGO Jobs